linkedintwitter

Welke informatie moet er wettelijk vermeld worden in een publicitaire e-mail ?

1) Ofwel is de reclame duidelijk als zodanig herkenbaar (vanwege de boodschap of de globale indruk, inbegrepen de presentatie) hetzij bij gebreke ervanmoet zij leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig de vermelding reclame dragen

2) De adverteerder voor wie de reclame geschiedt, moet geïdentificeerd worden. Het is mogelijk enkel te vermelden “reclame gedaan ter rekening van XX” met een hyperlink naar zijn/haar volledige contactgegevens.

3) Promotionele aanbiedingen (bijv : aankondigingen van prijsverminderingen en gezamenlijke aanbiedingen) alsmede de wedstrijden moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en de voorwaarden om ervan te genieten of om eraan deel te nemen moeten gemakkelijk toegangbaar zijn en worden duidelijk en ondubbelzinnig aangeduid. Het is zeker mogelijk om een hyperlink te gebruiken die naar alle deze informatie verwijst.

4) Tenslotte moeten de algemene bepalingen inzake privacy nageleefd worden en in het bijzonder moet de mogelijkheid worden voorzien voor de persoon om in de toekomst geen reclame meer per e-mail vanwege de betrokkene adverteerder te ontvangen (bijv door op een hyperlink te klikken)