linkedintwitter

Waarom magazinereclame zo goed werkt

“Advertenties werken beter in magazines dan in andere media.” Een stelling die je de wenkbrauwen doet fronsen? Toch toont neurowetenschappelijk onderzoek aan dat magazinereclame inderdaad beter werkt. Spelen extra in het voordeel van de advertentie: de lange leestijd en de onverdeelde aandacht van de doorsnee magazinelezer.
Bijna 90 procent van de Europeanen leest regelmatig één of meerdere magazines. Magazine Media rapporteerde in augustus 2014 dat er in ons land in drie maanden tijd ruim 45 miljoen magazines werden verkocht, een gemiddelde van 9 exemplaren per huishouden. Reken daarbij dat magazines meestal ook door meer dan één persoon worden gelezen, en het is duidelijk dat dit medium nog steeds voor een straffe exposure kan zorgen.

Langdurige interactie

De gemiddelde leestijd bedraagt bij een magazine ongeveer een uur, verdeeld over verschillende momenten. Niet alles wordt immers in één keer gelezen, een magazine wordt regelmatig terug ter hand genomen om verder te lezen en dat gemiddeld tot vijf maal – vijf maal meer kans dus dat je advertentie minstens één keer wordt gezien.

Volle aandacht

Uit onderzoek van de ipb.be blijkt dat het medium magazine in vergelijking met andere media het meest worden geapprecieerd als bron voor inspiratie, advies en productkennis. Dat heeft te maken met de relevante content, een gegeven dat in het dna van een magazine ingebakken zit. Het vertrouwen in de inhoud van een magazine is dan ook erg groot. En dat straalt af op het vertrouwen in de advertenties die erin worden opgenomen.

Neurowetenschappelijke ondersteuning

Heather Andrews, CEO van Neuro-Insight UK geeft nog een andere reden waarom reclame in magazines werkt en dat heeft alles te maken met de manier waarop ons brein werkt. Om bij te blijven, moet een boodschap (redactioneel of advertentie) immers emotioneel zijn, verhalend en persoonlijke relevant.

Emoties zijn nodig om ons brein duidelijk te maken dat we iets zien dat belangrijk is en dus de moeite waard om te onthouden. Het verhalende element helpt ons dan weer structuur in ons brein te brengen, weer een sleutelelement om iets te onthouden. En persoonlijke relevantie is dan weer de doorslaggevende factor waarmee ons brein beslist wat te onthouden uit een tsunami aan info waar we mee overstroomd worden.

En laat dat nu drie vlakken zijn waarin magazines uitblinken. Elke hoofdredacteur die wil dat zijn/haar magazine verkocht wordt, moet immers inspelen op een emotionele nood en antwoord geven op relevante vragen. En vertellen ziet elke magazinemaker natuurlijk in het bloed …

Het effect – emotioneel, verhalend en relevant – straalt ook af op de advertenties in een magazine. Vooral als de advertentie qua topic dicht aansluit bij de andere content in het blad. Een advertentie voor kledij zal bijvoorbeeld beter werken in een modeblad dan in een financieel tijdschrift.

Hou daarom rekening met deze unieke kracht en denk eraan magazines mee op te nemen in je mediamix!