linkedintwitter

Verzending reclame per elektronische post

Om reclame per elektronische post (e-mail, SMS, MMS) te mogen verzenden, moet ik de voorafgaandelijke toestemming van de bestemmeling krijgen. Bestaat er uitzonderingen op deze regel ?
Ja er zijn twee uitzonderingen:

- Elektronische post die naar eigen klanten wordt gestuurd
- Elektronische post die naar rechtspersonen wordt gestuurd

1) Elektronische post die naar eigen klanten wordt gestuurd :

Aan deze eerste uitzondering wordt de naleving van vier voorwaarden gekoppeld :

a) De bestemmeling van de email moet één van uw klanten zijn (hij/zij moet al een product of een dienst bij uw bedrijf hebben gekocht. Een loutere aanvraag van informatie of van een catalogus is niet genoeg);

b) Uw klant moet persoonlijk zijn/haar email adres meegedeeld hebben (de verrijking van uw bestand met externe email adressen is dus niet mogelijk);

c) U zal enkel reclame per elektronische post mogen sturen voor gelijkaardige producten of diensten dan deze ter gelegenheid waarvan de persoon u zijn/haar email adres (of GSM nummer voor het toesturen van SMS, MMS,…) heeft meegedeeld.
De wet geeft geen definitie van “gelijkaardig product” maar de voorbereidende werken geven als voorbeeld van een “gelijkaardig product” boeken en CD’s.
Het moet zeker over uw eigen producten of diensten gaan en niet deze van een derde.

d) Op het moment van de verzameling van de gegevens moet u altijd aan de persoon de mogelijkheid geven om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor reclame (bv. door middel van een aankruishokje). Op dezelfde manier moet u, telkens u reclame per electronische post toestuurt, aan de persoon de mogelijkheid geven om dergelijke reclame niet meer te ontvangen in de toekomst (met formules zoals « als u geen reclame meer per e-mail wenst te ontvangen, klik dan hier »).

Als alle voorwaarden nageleefd zijn, mag u reclame per electronische post sturen aan de betrokken personen zonder hun voorafgaandelijke toestemming te hebben verkregen. In de andere gevallen, moet u eerst hun toestemming vragen met formules zoals « Ja, stuur mij in de toekomst informatie over uw producten en diensten per e-mail ».

2) Electronische post aan rechtspersonen

Aan deze tweede uitzondering wordt de naleving van drie voorwaarden gekoppeld :
a) De betreffende email adressen moet onpersoonlijk zijn (bijv info@ bdma.be, privacy@bdma.be, … )

b) De reclame die u wenst te sturen moet gericht zijn naar de rechtspersoon en niet de achterliggende fysieke persoon die de email zal lezen (dwz de reclame moet betrekking hebben op de activiteit van de rechtspersoon en dus niet op een particulier consument bv waspoeder of kattenvoer).

c) Telkens u reclame per electronische post verstuurt naar de rechtspersoon , moet u aan deze laatste de mogelijkheid geven om in de toekomst geen dergelijke reclame meer te ontvangen (met formules zoals « als u geen reclame meer per e-mail wenst te ontvangen, klik dan hier »).