linkedintwitter

Vermeldingen op een antwoordkaart

Wat moet er volgens de wet op een antwoordkaart vermeld worden ? Als u een antwoordkaart gebruikt, respecteer dan volgende regels :

1) Naleven van de privacywet

Wanneer de persoon zijn gegevens op de antwoordkaart meedeelt of als u een barcode in de antwoordkaart hebt toegevoegd die u toelaat om de persoon te identificeren, is er een inzameling van persoonsgegevens en moet u bijgevolg de betrokkene informeren met de volgende privacy clausule :

Bovenstaande barcode omvat uw persoonsgegevens . Zij zullen enkel in ons bestand (Naam bedrijf + adres) opgenomen worden in geval van gebruik van deze coupon.
OF
Uw persoonsgegevens zullen enkel in ons bestand (Naam bedrijf + adres) opgenomen worden in geval van gebruik van deze coupon.
Aan de hand van deze gegevens zullen we u op de hoogte houden van onze activiteiten. U kan uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen. Uw gegevens kunnen aan andere bedrijven (zoals commerciële partners, partners uit de liefdadigheidssector, uit het verenigingsleven of belangen- en opiniegroepen) worden overgemaakt zodat ook zij u gepersonaliseerde promotionele aanbiedingen kunnen bezorgen. Indien u dit niet wenst, kruis dit hokje aan O.

2) Opt in

Als u het e-mail adres van de persoon inzamelt, wees aandachtig dat u zijn toestemming moet verkrijgen voor het gebruik ervan voor reclame doeleinden :
e-mail adres (in te vullen indien u reclame op dit e-mail adres van ons bedrijf wenst te ontvangen) : ....@....
OF
O (aan te kruisen vakje) j, ik wens reclame over uw producten te ontvangen op mijn e-mail adres ............@..................

Opgelet: ook een te beperkte opt in formule kan verwarrend zijn.
Zo moet u een formule zoals “ja, stuur mij uw reclame” vermijden : er wordt geen medium gepreciseerd en dus kan de zin geïnterpreteerd worden als een algemene opt in, ook voor het gebruik van het postadres, hoewel u echter voor dit laatste geen opt in nodig hebt …

Als de persoon de antwoordkaart terugstuurt om één van uw producten of diensten te kopen, hebt u zijn voorafgaandelmijke toestemming niet nodig om zijn e-mail adres te mogen gebruiken.

3) Verantwoordelijke uitgever

Een Antwoordkaart is een drukwerk. U moet dus ergens een verantwoordelijke uitgever vermelden (hetzij op de antwoordkaart hetzij op de reclame.

4) Geldigheidsdatum

Vergeet niet om een geldigheiddatum op uw antwoordkaart te vermelden (anders is dit geldig voor een onbeperkte termijn).