linkedintwitter

PR!VACY €N SANCTIES

De nieuwe Europese verordening over dataprotectie biedt de privacy-commissies in de lidstaten meer mogelijkheden om inbreuken te vervolgen dan de huidige directieve. En de sancties zijn niet min …
De nieuwe Europese verordening is ‘serious business’, niet alleen wat de verplichtingen ervan betreft maar ook wat de sancties op inbreuken tegen die verplichtingen aangaat. De sancties in de huidige regeling, die gebaseerd is op de Europese direc.tieve uit 1995, verdwijnen in het niets bij de straffen die vanaf 2018 gaan gelden... Wie anno 2016 in de fout gaat, loopt het risico op boetes die variëren van tweehonderd tot honderdduizend euro. Dat lijkt weinig, maar er moet wel rekening gehouden worden met de additionele centimes die momenteel een factor zes zouden bedragen. Dat betekent dan twaalfhonderd tot zeshonderdduizend euro. Maar... nog altijd peanuts vergeleken bij de bedragen die in de nieuwe verordening bij een inbreuk tegen de regels opgelegd worden. Die kunnen oplopen tot twintig miljoen euro of tot 4% van de algemene jaaromzet van de verwerkingsverantwoordelijken of van de verwerkers.

Ingrijpend verschil

Een ander groot én ingrijpend verschil is de aard van de sanctie. Momenteel is er sprake van een strafrechtelijke sanctie, maar vanaf 2018 zal dat een administratieve sanctie zijn. Wat betekent dat verschil? Dominique Pissoort (legal advisor bij de BDMA): “Bij een strafrechtelijke sanctie heeft de privacycommissie zelf geen mogelijkheden om sancties op te leggen. De commissie kan alleen een klacht doorsturen naar het parket.” En dan is het aan het parket om al dan niet erop in te gaan. Heeft het parket (te) veel zaken te behande.len, dan komt het niet altijd tot een vervolging. (Overigens kan de privacycommissie wel een waarschuwing geven aan een verantwoordelijke voor verwerking.)
Bij een administratieve sanctie komt het gerecht er niet direct aan te pas. Daarbij kan de overheid, net zoals nu het geval is met overtredingen op marktpraktijken, een minne.lijke schikking voorstellen. “Een bedrijf heeft dan de keuze: het betaalt het voorgestelde bedrag of het gaat, als het er niet mee eens is, naar de rechtbank,” aldus Dominique. De privacycommissie kan anders dan nu het geval is, ook zelf reageren als men een inbreuk vaststelt. Daarmee wordt de kans op een sanctie dus groter? “Veel groter,” zegt Dominique. “Als er een klacht bij de commissie komt, kan men veel gemakkelijker dan nu het geval is, wijzen op de gemaakte fout, die aan laten passen en een boete opleggen.” Of er dan de maximum sanctie opgelegd zal worden, hangt af van de aard van de overtreding: is het een ‘onbewuste’ fout, is het de zoveelste keer op rij, is het een zwaar vergrijp? Dominique: “In functie van die criteria zal de privacycommissie beslissen hoe hoog het bedrag zal zijn.”

One-stop

Die criteria moeten overigens nog op Europees vlak gelijk worden getrokken om te voorkomen dat de privacycommissie in het ene land coulanter is dan in het andere. Dat is belangrijk bij grensoverschrijdend dataverkeer in bijvoorbeeld e-commerce-ac.tiviteiten in meerdere landen. Het Consilium Europa (www.consilium.europe.eu) geeft aan dat er een ‘éénloket-systeem’ zal komen, een one-stop shop. Wat inhoudt dat “... een onderneming met dochterondernemingen in verschillende lidstaten alleen te maken zal hebben met de gegevensbeschermingsautoriteit in de lidstaat waar zich haar hoofdvestiging bevindt.”

BDMA wil overleg met autoriteiten

Met een position paper wil de Belgian Direct Marketing Association de autoriteiten op een aantal moeilijkheden wijzen die kunnen rijzen bij de toe.passing van de nieuwe Europese verordening. De BDMA wenst “... de Belgische autoriteiten te ontmoeten om een transparant en constructief debat te voeren over welke maatregelen de bedrijven moeten nemen om zich in regel te stellen met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.”
Om die contacten goed te laten verlopen, zullen ook binnen de sector discussies gevoerd worden om tot een algemeen standpunt te komen op basis waarvan het overleg met de autoriteiten gevoerd kan worden. Hoe meer leden de BDMA heeft, hoe harder de stem van de sector in dat overleg kan klinken en hoe meer er rekening mee gehouden kan worden.
Word lid van de BDMA en contacteer Annemie Vinck (annemie@bdma.be)!