linkedintwitter

Hoe schrijf je een mobile-friendly privacy statement?

Steeds meer mensen surfen mobiel, dat is bekend. Maar welke gevolgen heeft dit voor jouw privacy policy en wat kan je eraan doen? HOE JE PRIVACY POLICY MOBILE-FRIENDLY MAKEN?
Persoonlijke informatie verzamelen is cruciaal om je dienstverlening optimaal te personaliseren. Maar wat is je privacy policy hierover en hoe kan een gebruiker die makkelijk raadplegen op zijn of haar smartphone?

Uit het jaarlijkse rapport van digital agency Wijs blijkt dat 36,38 % van de Belgische bevolking in 2015 mobiel surfte en dat dat aantal enkel zal toenemen. En dat heeft zo zijn gevolgen voor je privacy policy.

Die moet immers ook mobiel makkelijk te raadplegen zijn en al helemaal als je met een app zou werken. Bedoeling is dat je voor mobiel werkt met een ‘privacy by design’-aanpak. De De EDPS (European Data Protection Supervisor) definieert dit als volgt:
Privacy by design aims at building privacy and data protection up front, into the design specifications and architecture of information and communication systems and technologies, in order to facilitate compliance with privacy and data protection principles.
Om je hiermee op weg te helpen, stellen we jou een paar gouden regels voor die je bij het ontwikkelen van je mobile-friendly privacy policy kan toepassen:

· Houd je privacy policy duidelijk en eenvoudig en zorg ervoor dat gebruikers ze makkelijk kunnen terugvinden.
· Zet een monitor-systeem op om te checken of je inderdaad enkel die persoonlijke informatie verzamelt en/of gebruikt die in de privacy policy vermeld staan.
· Kies de juiste aanpak om je policy op het kleine scherm duidelijk over te brengen. Dat kan je op verschillende manieren doen, zoals:
o Een ‘short form notice’, i.e. een korte waarschuwing met een link naar de volledige policy.
o Een privacy dashboard, waarop de gebruiker zijn privacy settings kan zien en aanpassen.
· Vertel de users ook welke persoonlijke informatie je gaat verzamelen en wat je ermee gaat doen.
· Verzamel enkel die info die je daadwerkelijk nodig hebt om je dienstverlening te verbeteren.
· Geef gebruikers ook de kans om op elk moment een opt-out te geven op het verzamelen van persoonlijke info.
· Last but not least, zorg ervoor dat je je data in een veilige omgeving onderbrengt en gebruik encryptie bij het stockeren en verzenden van die data.