linkedintwitter

Het big data dream team - Vijf cruciale functies

Alhoewel big data in eerste instantie natuurlijk vooral om gegevens gaat, is het belangrijk ook de mensen die ermee werken niet uit het oog te verliezen. Als bedrijf is het belangrijk dat je nu al uitkijkt naar de juiste profielen om je big data project te begeleiden.
Verschillende bedrijven zullen verschil- lende noden hebben, maar toch zijn er een aantal rollen die sowieso moeten worden ingevuld. Daarom geven we je – naast de vijf big dataschakels en de vijf V’s – ook de vijf cruciale functies mee die ingevuld moeten worden om big data optimaal te kunnen beheren binnen je bedrijf.

01 DATA HYGIENIST

Dit is de persoon die ervoor zorgt dat de data die je verzamelt niet alleen juist maar ook ‘proper’ is en dat ook blijft doorheen de hele consumer lifecycle. Stel bijvoorbeeld dat je periodiek een bepaalde campagne wil lanceren en dat de input zowel met 365 kalenderdagen, 260 werkdagen als 8.765 uren per jaar gebeurt. Dan wordt het natuurlijk moeilijk om ze met mekaar te ver- gelijken. De hygienist zorgt dan ook voor consistentie doorheen de hele data-input. Het is belangrijk dat je hier aan de start van je project aandacht aan besteedt en dat nadien de properheid van je gegevens ook verder wordt bewaakt.

02 DATA EXPLORER

Deze man of vrouw gaat door je berg gegevens heen om eruit te halen wat je echt nodig hebt. Deze functie is ook belangrijk omdat niet alle gegevens die je verzamelt, oorspronkelijk bedoeld waren om gebruikt te worden voor je voorspellingen. Denk bijvoorbeeld aan kastickets, die een berg aan informatie bevatten maar wel nog op de juiste manier verwerkt en ingevoerd dienen te worden. De explorer haalt voor jou de relevante informatie uit dit ticket en zorgt ervoor dat die in het systeem wordt opgenomen.

03 BUSINESS SOLUTION ARCHITECT

Deze persoon brengt alle ‘ontdekte’ info van de data explorer samen en organiseert die op zo’n manier dat het mogelijk wordt alle gegevens te analyseren. Deze architect brengt structuur in de data, zodat die op alle momenten door anderen kan worden geraadpleegd.

04 DATA SCIENTIST

Deze ‘wizard’ laat ingewikkelde analytische modellen los op de data die door de architect werden gestructureerd. Op die manier kan hij/zij geavanceerde voorspellende scoremodellen opstellen. Dat laat toe consumentengedrag te voorspellen, verregaande segmentering tot op het 1-to-1 niveau door te voeren en zelfs prijzen te optimaliseren.

05 CAMPAIGN EXPERT

Deze laatste, belangrijke schakel, vertaalt de gegevens uit de analyse van de scientist in concrete resultaten. De ideale combinatie voor dit profiel is een gedegen achtergrond in (direct) marketing én een stevige kennis van de technische systemen. Deze combinatie verzekert immers de beste doelgerichte marketingcampagnes. Zo bepaalt deze expert onder meer de keuze van het kanaal maar ook de inhoud, de timing, de frequentie en de volgorde van de campagnes.

Of je deze profielen – eventueel met extra opleiding– momenteel al dan niet in huis hebt, hou in elk geval één ding voor ogen: de teamleden moeten perfect op mekaar inspelen en samenwerken. Alle rollen vormen immers onderdeel van eenzelfde schakel en zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden. De juiste profielen kiezen en laten samenwerken zorgt ervoor dat je optimaal kan inspelen op de customer journey lifecycle en meer resultaten (lees: ROI) behaalt. En is dat niet wat elk bedrijf of merk uiteindelijk wil bereiken?