linkedintwitter

Gratis wifi in ruil voor data

Het capteren van voldoende gegevens is één van de grote uitdagingen bij big data. Registreren voor gratis wifi of op een 4G-netwerk biedt mogelijkheden om in openbare ruimten data van consumenten op te vragen en ze zo relevantere boodschappen te kunnen meegeven. ZapFi biedt daarvoor in ons land platformen aan. Onder andere Lijncom, de reclameregie van De Lijn, maakt daar gebruik van.
Meer en meer bieden winkels en instellingen gratis wifi aan om op het internet te surfen en maken daar ‘en passant’ gebruik van om hun klanten beter te le- ren kennen en optimal met hen te communiceren. GERY POLLET, oprichter van ZapFi (dat platformen voor gratis wifi in de markt zet): “De klanten kunnen hun merk zo bekend maken. We leveren tools aan waarmee ze heel direct specifieke boodschappen kunnen sturen.”

Gratis wil niet zeggen dat er géén tegenprestatie van de consument vereist is. “In ruil voor gratis wifi sta je toe dat we je surfgedrag mogen analyseren. We geven volledig inzage in wat we over jou weten. En je kunt unsubscriben,” zegt Pollet. De data die aan bedrijven ter beschikking gesteld worden zijn echter geanonimiseerde, geaggregeerde data. “Het blijft op groepsniveau en voor de meeste klanten is dat voldoende.” Momenteel registreert zich 95% van de gebruikers die op een gratis wifi-net gaan. De registratie blijft beperkt tot het mobiele telefoonnummer en het aan- vinken van de ‘terms & conditions’. ZapFi komt zo aan 700.000 bezoekers.

CONNECTEREN

Lijncom is één van de bedrijven die van de diensten van Zapfi gebruik maakt. Eigenlijk is de internetconnectie voor De Lijn op de eerste plaats een tool om de inzet van de voertuigen te optimaliseren, de operationele dienst te verhogen en de reiziger beter te informeren. “Maar als je die connectie hebt, dan kun je ook wifi aanbieden,” aldus ERIK PORTIER, managing director van Lijncom.

“Er zijn nu 250 voertuigen die reizigers de mogelijkheid bieden zich te connecteren om gratis gebruik te maken van het netwerk. Iemand stapt op de bus, connecteert zich met zijn gsm-nummer, kiest een paswoord, ont- vangt een identificatiecode en registreert zich daar- mee. Het gsm-nummer wordt omgebouwd tot een ID en de gegevens worden geanonimiseerd. We volgen welke url’s, welke pagina's, welke content en we gebruiken die informatie voor het clusteren van doelgroepen (food-lovers, news-lovers, fashion-lovers...).

Vanaf het moment van connectie stellen we ook opt-in vragen: man, vrouw, leeftijd. Die voegen we toe aan de profielpagina van de gebruiker, die daar ook toegang tot heeft.” Die informatie is interessant voor adverteerders om doelgerichte en relevante boodschappen naar die groepen te sturen. Erik Portier: “Als de persoon zich (weer) connecteert, krijgt hij eerst reclame, dan komt de landingspagina en vervolgens kan hij naar de webpagina's surfen die hij wil zien.”
In ruil voor gratis wifi sta je toe dat we je surfgedrag mogen analyseren. We geven volledig inzage in wat we over jou weten.En je kunt unsub- scriben.
GERY POLLET ZAPFI

TRACEREN

Lijncom heeft op basis van de data zo al kunnen zien dat op de bus of tram via de smartphone ‘vooronder- zoek’ voor shoppingtrips wordt uitgevoerd. Gery Pollet stipt aan dat via gratis wifi er eigenlijk niet zo veel data verzameld kunnen worden. “Om de eenvoudige reden dat veel mensen daarvan maar een paar keer per jaar gebruik maken. Dat is te weinig om goede profielen op te bouwen. Daarom kijken bedrijven ook naar 4G-netwerken in plaats van gratis wifi, maar die staan nog in hun kinderschoenen. Onze betrachting is om op 4G-niveau data te capteren. Met 4G-data kan je volgen waar mensen zijn. 4G is traceerbaar,” zegt hij.

En dat maakt het mogelijk om relevante boodschappen naar individuele consumenten te sturen. Zo kan een retailer die die data ook aan de klantenkaart gekoppeld heeft, de kaarthouder op de smartphone welkom heten en de laatste individuele promoties doorgeven - mits toestemming en mits het toepassen van het wettelijk kader, waarover je meer kan lezen de volgende pagina.