linkedintwitter

GDMA - Press Release 2017

HET GEBIED VAN DATA HEEFT ZICH ONTWIKKELD TOT EEN CENTRALE PIJLER VOOR BEDRIJVEN DIE DIT INTEGREREN IN DIVERSE COMMERCIËLE FUNCTIES BRUSSEL, 30 januari 2017 – Uit de derde editie van de Global Review of Data-Driven Marketing and Advertising bleek opnieuw de leidende rol van data-driven marketing en reclame (DDMA) voor elk bedrijf. In slechts drie korte jaren, is de DDMA uitgegroeid van een niche discipline om op het voorplan te komen in de ontwikkeling van aanbiedingen, boodschappen en ervaringen die vrijwel elk contact met de klant dekken. Bedrijfsleiders, over de hele wereld, worden zich bewust van het belang van DDMA en integreren die met andere zakelijke functies.
De studie, die gezamenlijk door GDMA (http://globaldma.com/) en Winterberry Group (http://www.winterberrygroup.com/) uitgevoerd werd, illustreert de opportuniteiten die de gegevens uit de digitale kanalen bieden en hoe die de marketingtechnologieën brengen tot een samenhangend geheel.
Deze resultaten werden verzameld via een online enquête, uitgevoerd tussen juli en oktober 2016, bij 3.283 opinieleiders op het gebied van reclame, marketing, media en technologie in 18 landen. Een consortium van marketing verenigingen, waaronder de BDMA, hebben hun bijdrage geleverd voor deze studie.
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:
· De gegevens zijn uitgegroeid tot een onmisbare marketing troef: 79,6% van de respondenten meldde dat de gegevens van de klant van cruciaal belang zijn voor hun inspanningen inzake marketing en reclame.
· Groeiende investeringen in data weerspiegelt het belang dat marketeers hechten aan de klant en hun ervaring: 89,6% van de respondenten zegt dat hun DDMA praktijk, althans gedeeltelijk, besteed wordt aan het onderhoud van databases en de prospectie van klanten.
· 2016 was het "jaar van de meting": Meer panelleden verklaarden dat hun organisaties “gesofistikeerd” zijn als het gaat om het meten van campagnes tussen de verschillende communicatiekanalen en meten campagnes in de verschillende commerciële kanalen.
· De investeringen groeien nog steeds: meer dan de helft van de wereldwijde panelleden verklaarden dat hun uitgaven op DDMA in 2016 stegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De uitgaven waren vooral bestemd voor digitale dragers en de daarmee verband houdende aanverwante uitvoerende functies, zoals het geval was de twee voorbije jaren.
· Bij de beoordeling van de relatieve impact van hun belangrijkste DDMA communicatiekanalen gaven panelleden aan dat dit, in het afgelopen jaar, verbeterde in negen van de tien onderzochte kanalen.
· Voor het tweede achtereenvolgende jaar, verklaarden de panelleden dat een betere integratie van hun bestaande reclame- en marketing technologieën belangrijk is om beter profijt de kunnen trekken uit hun DDMA inspanningen. Ten tweede, de prioriteit is het verbeteren van de functionaliteit en de efficiëntie van hun interne organisatorische processen met het oog op een optimaal gebruik van de gegevens (suggererend dat voor veel organisaties, verouderde zakelijke praktijken een grotere bedreiging vormen voor de groei dan het gebrek aan deskundige middelen).
Deze studie werd mogelijk gemaakt dankzij de genereuze steun van MediaMath (http://www.mediamath.com/) - wereldleider in de strategie en in data marketing technologie.
Een meer gedetailleerde analyse van The Global Review, met inbegrip van de globale analyse en snapshots van de respons van de 18 deelnemende markten, is te vinden op: http://globaldma.com/download/