linkedintwitter

Een wedstrijd organiseren: regels

Welke zijn de na te leven regels wanneer ik een wedstrijd organiseer ? Het verschil tussen tombola’s en wedstrijden kan in het begrip van “het toeval” gevonden worden: indien het toeval het enige middel is om de winnaar te bepalen (loting van de winnaars) gaat het over een tombola, met aldus de verplichting om met een erkende VZW te werken.

Wedstrijden

Indien andere elementen kunnen tussenkomen om de winnaars te bepalen (het verstand, de creativiteit, de snelheid,....), dan gaat het om een wedstrijd.
Het toeval kan dus nog tussenkomen maar mag niet het enige element zijn om de winnaar te bepalen.

U kunt hetzij één of verschillende vragen aan de deelnemers stellen, hetzij hen bijvoorbeeld vragen om een slogan uit te vinden, om iets te tekenen,...

De regels van de organisatie van een wedstrijd zijn de volgende:

1. Reglement
U moet een wedstrijdreglement voorzien dat duidelijk het verloop van de wedstrijd uitlegt;

2. Waarde van de prijzen
Een of meer prijzen moeten voorzien worden. Opgelet: hoe hoger de waarde van de prijzen, hoe meer u moet opletten met uw reglement. U riskeert immers meer betwistingen (o.a. van de beroepsspelers aangetrokken door de waarde van de prijzen) die een grotere invloed op uw budget kunnen hebben. Indien uw prijs een lage waarde heeft, kan u steeds beslissen om de prijs toch uit te keren bij betwisting, wat moeilijker zal zijn indien de prijs bijvoorbeeld een wagen is!

3. Gerechtsdeurwaarder
U bent niet verplicht om met een gerechtsdeurwaarder te werken. Maar deze kan meer geloofwaardigheid geven aan uw wedstrijd en kan altijd verifiëren of uw wedstrijdreglement volledig is of niet. In geval van een klacht van een deelnemer zal de gerechtsdeurwaarder ook tussenkomen om het probleem op te lossen.

4. Aankoopverplichting
Het is niet verboden de wedstrijddeelname te koppelen aan een aankoopverplichting.

5. Gratis wedstrijd
Wees aandachtig op het feit dat de deelname aan uw wedstrijd gratis is, anders valt u in de wet op de kansspelen die betalende wedstrijden verbiedt behalve in specifieke gevallen zoals casino’s. U kunt dus geen inzet aan de deelnemers vragen. Deze regel kan op een ruime manier begrepen worden. Wordt als geen inzet beschouwd de post- of telefoonkosten indien ze normaal zijn. Indien u daarentegen betalende nummers (0900,...) gebruikt, zal dat als een inzet van de speler beschouwd worden !

6. Wedstrijdvragen
Het toeval mag niet het enige middel zijn om de winnaar te bepalen anders valt men terug in de regels van de tombola’s.
Zo moeten de meest eenvoudige vragen die iedereen een correct antwoord zal geven vermeden worden (inderdaad zal het daarna enkel de loting zijn die de winnaar zal bepalen) of nog, vragen zoals “hoeveel antwoorden zullen we krijgen op het einde van de wedstrijd (de deelnemer zal verplicht zijn een antwoord te geven op toeval).

Een vraag (of een schiftingsvraag zal moeten voorzien worden waar het toeval niet het enige element is om het antwoord te vinden. Bijvoorbeeld: het tonen van een foto met verschillende producten waarvan de deelnemer het gezamenlijke gewicht moet bepalen (zo kan hij zelf proberen de producten te vinden en te wegen) of vragen zoals “hoeveel tijd zal de gerechtsdeurwaarder (of indien er geen gerechtsdeurwaarder is een bepaalde persoon van uw bedrijf – bijv onze commercieel directeur) nemen om van onze winkel A naar onze winkel B te gaan indien hij op een zaterdag vertrekt om 10u, de verkeersregels naleeft en de kortste weg neemt? U kunt ook een schiftingsvraag stellen die andere capaciteiten dan het verstand vereist (bijv : uitvinden van een slogan waarbij een jury samengesteld uit.... de beste slogan zal verkiezen).

7. Verspreiding van het reglement
Ideaal moet het volledige reglement aan de deelnemers meegedeeld worden, anders kan tegenstelbaar gesteld worden.