linkedintwitter

E-newsletter opt-in: voorbeeld

Mijn bedrijf neemt aan een B2B Beurs deel. Ter deze gelegenheid heb ik veel visitekaarten gekregen van personen die door onze producten/diensten worden geïnteresseerd. Mag ik hem mijn electronische newsletter toesturen ?
Zoals ik het al in een vorige legal tip heb uitgelegd, moet u altijd de voorafgaandelijke toestemming van een persoon krijgen vooraleer hem/haar reclame per e-mail te kunnen toesturen. Zelfs als een persoon u zijn visitekaart geeft , hebt u geen echte bewijs van zijn toestemming en in geval van probleem, het is altijd de afzender van de e-mails die zal moeten bewijzen dat hij de wet wel heeft nageleefd. U hebt toch het recht om een eerste neutrale e-mail aan de persoon te kunnen sturen om hem te vragen of hij akkoord is om in de toekomst u reclame per e-mail te krijgen. Zo kunt u een echte opt in krijgen. Vergeet ook niet te verifiëren of u niet in één van de uitzonderingen aan de verplichting van de opt in valt : als u de visitekaart direct van de persoon zelf hebt gekregen in het kader van de verkoop van een product of een dienst, moet u zijn toestemming niet krijgen. In dit geval moet u de volgende verplichtingen naleven :
  1. Het e-mail adres moet van de persoon zelf komen
  2. U moet dit e-mail adres gebruiken voor reclame voor gelijkaardige producten of diensten
  3. De betrokkene moet altijd kunnen vragen om u reclame niet meer te krijgen.