linkedintwitter

Digitale advertising versterkt website traffic

Als je graag meer bezoekers op je website wil, dan moet je kiezen voor digitale advertentiekanalen als social ads en paid search, blijkt uit het Adobe Digital Insights-rapport. Hoe persoonlijker en gerichter die ads, hoe beter de resultaten, bovendien.
Volgens het Adobe-onderzoek zorgen digitale advertenties voor 68 % van de websitebezoeken. Niet alleen op desk- of laptop, trouwens. Waar een drietal jaar geleden nog maar de helft van de websitebezoeken op smartphones via digitale advertising binnen kwam, is dat ondertussen al twee derde.

Targetten en personaliseren

Als we naar de VS kijken, dan zien we dat hun extra inspanningen op het vlak van getargette of gepersonaliseerde advertentietechnieken – zoals e-mail, paid search of social advertising – duidelijk vruchten afwerpen: dit soort ads zorgen voor 36 % extra traffic.

In Europa is dat voorlopig nog maar 8 % extra traffic. Wat jammer is, want Europese bedrijven die deze tactieken wel slim inzetten, zien maar liefst 2,6 keer meer traffic door activiteiten als social advertising en 1,2 keer zoveel traffic door paid search.

Zoals we in de vorige newsletter al schreven, zijn consumenten gevoelig aan reclame, zeker als die irriterend of storend is. Desondanks geeft 40 % van de Europese consumenten aan dat adverteerders de afgelopen twee jaar beter zijn geworden door hen waardevolle en aantrekkelijke advertenties te laten zien. Bijna twee derde geeft aan de gepersonaliseerde advertenties die ze momenteel ontvangen, wel te waarderen. Toch verbetering mogelijk, want 27 % geeft aan dat de content nog niet voldoende op hen is afgestemd. Werk aan de winkel, dus …

Quid pro quo

Consumenten zijn best wel bereid persoonlijke informatie te geven, maar enkel in ruil voor een beloning. Die beloning komt dan in de vorm van relevante content en speciale aanbiedingen. In landen als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is de helft van de consumenten het eens met de stelling dat hoe meer informatie zij delen over zichzelf, hoe meer zij hiervoor beloond moeten worden met relevante content en aanbiedingen. Bij jonge millennials (18-24) ligt dit percentage zelfs nog hoger (bijna 60 procent).

Meer weten?

Het volledige rapport kan je hier downloaden.