linkedintwitter

Cuckoo Clash: Felle discussies, schitterende winnaars!

Dmix sprak net na de jurering met de behoorlijk uitgeputte voorzitsters Klaartje Galle en Sarah Catoul. Over de 31 inzendingen voor ‘Creativity’ en ‘Effectiveness’ werd stevig gediscussieerd. De kwaliteit bij de uiteindelijke selectie lag op hoog internationaal niveau. Met welverdiende winnaars: in totaal 19 nominaties, waarvan 4 bronzen, 4 zilveren, 2 gouden, 1 Coup de Cœur en 1 Diamond award.
Om te winnen moet er naast goeie cijfers toch altijd die sprankel zijn.
Klaartje Galle, BBDO
Net als vorig jaar was er veel animo tussen de adverteerders en creatieven in de jury. Dit keer werd elke case veel opener en dieper geanalyseerd. Een typisch punt van discussie was: ‘zijn goeie cijfers op zich voldoende om een prijs te winnen?’ Zowel Klaartje als Sarah zijn hierin categoriek: er is meer nodig. Er moet ook een vernieuwend idee en een kwalitatieve executie zijn. Het moet eruit springen én werken. Ook de vraag ‘Is dit nu wel DM?’ bleef doorklinken. Nieuwe media als Twitter maken het er niet makkelijker op. Maar de criteria die duidelijk overeind blijven staan zijn: ‘directe com- municatie’, ‘1-to-1 aanpak’, ‘intelligente targeting’ en ‘meetbaarheid’.

Cijfers blijven een pijnpunt

Sarah en Klaartje stippen aan dat quasi alle inzen- dingen tekortschieten in hun beschrijving van de resultaten. Er moeten duidelijkere richtlijnen komen. Consequent berekende resultaten ontbreken meestal. Cijfers zijn vaak te vaag of twijfelachtig. Het dwong de jury om al haar ervaring in de schaal te werpen en zelf een weging te maken.

Duidelijke winnaars

De eindconclusie van de dames is positief. Klaartje: “We mochten mooi en straf werk bekronen. Het was beter uitgewerkt dan vorig jaar en haalt zeker interna- tionaal niveau om mee te dingen in Cannes of bij de Echo Awards.” Vooral cases met een emotionele drive en een maatschappelijke betrokkenheid blijven het goed doen. Ook pro-activiteit scoort goed: zoals de Twittercampagne met reclameslogans vol taalfouten. Die slaagde erin om de Taaltelefoon te redden. Of zoals de open brief waarmee Benetiet de ZEB shock- promo voor €5000 plastische chirurgie opeiste voor borstreconstructies bij kankerpatiënten.

Direct drijft boven

Al is het soms moeilijk om het DM-territorium af te bakenen, toch blijft de originele invulling van ‘direct’ de doorslaggevende factor. Zo slaagde bpost erin om de zoveelste wervingsactie voor direct mail toch weer verrassend in te vullen. Ze stuurde adverteerders
een fragment van hun baanaffiches op om zo een stukje mediabudget op te eisen. Of neem de Vlaamse Parkinson Liga. Die beschikte vooraf over een tv-bud- get, maar focuste haar campagne toch vooral op het schrijven van postkaartjes omdat dit de problematiek van de jongere Parkinsonpatiënt zo goed demon- streert. Ook de slimme targeting waarmee Boondog- gle reclamemensen met adblockers detecteerde en rekruteerde, viel in de smaak.

Sleutelen aan de formule

Volgens Klaartje en Sarah zijn de Cuckoo Awards toe aan bezinning. Er moet meer duidelijkheid komen over de presentatie van de resultaten. Bijvoorbeeld om een 100 % ROI-award te creëren op basis van eenduidige criteria. Of misschien moeten Belgische award-organisatoren de handen wel in elkaar slaan. Het blijkt immers steeds moeilijker om agentschappen te overtuigen om in te sturen. En dat terwijl enerzijds de Direct-categorie in Cannes zeer populair blijft, en anderzijds de prestigieuze Echo Awards DM met een steeds bredere multimediale kijk benaderen.
Ook in de categorie Effectiveness blijft in- novatie een belangrijk criterium. Bovendien moet de ROI correct aangetoond worden.
Sarah Catoul, Ethias